BSO Kindercentrum de Parel Tarieven 2018 (prijslijst voor- en naschoolse opvang)

Verschillende overeenkomsten

In samenspraak met de oudercommissies en ouders zijn er een aantal mogelijkheden gecreëerd om de kinderen bij Kindercentrum de Parel te brengen.
Ouders/verzorgers kunnen bij Kindercentrum de Parel kiezen uit verschillende overeenkomsten voor de buitenschoolseopvang.

  • Reguliere tijden tot 18.30 uur
  • Blokuren tot 17.30 uur

Kindercentrum de Parel zal op basis van uw wensen een plaatsingsovereenkomst opstellen waarmee u de plaatsing door ondertekening definitief kunt maken.
De ouderbijdrage is een maandelijks vast bedrag dat per maand d.m.v. automatische incasso vooruit betaald dient te worden.

Kindercentrum de Parel staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. U kunt daarom wellicht in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Voor een proefberekening kunt u terecht op de website van de Belastingdienst of u kunt op volgende link klikken: Proefberekening kinderopvangtoeslag

Tarieven BSO

U kunt onze tarieven bekijken door op de volgende link te klikken: tarieven 2018 (PDF)

Eenmalig worden plaatsingskosten per gezin gerekend van € 20,00.