We verzorgen voorschoolse opvang voor de Montessorischool in de Randstad, Almere Stad.

Voorschoolse opvang is vanaf 7:00 uur speciaal voor de kinderen van 4 tot 12 jaar. De kinderen worden door gediplomeerde leidsters naar school gebracht. We hebben alleen voorschoolse opvang in combinatie met buitenschoolse opvang.