Groep

Wij hebben voor de schoolgaande kinderen van Polygoon een dagarrangement. Dat houdt in dat we kinderen (4-12 jaar) het volgende kunnen bieden;

07.30-08.30 uur VSO (De Parel)
08.30-14.00 uur Onderwijs (OBS Polygoon))
14.00-18.30 uur BSO (De Parel)

Lees meer…

Tarieven

BSO Polygoon van Kindercentrum de Parel Tarieven 2016 (prijslijst voor- en naschoolse opvang)

Verschillende overeenkomsten

In samenspraak met Ouder Commissies en ouders zijn er een aantal mogelijkheden gecreëerd om de kinderen bij Kindercentrum de Parel te brengen.
Ouders/verzorgers kunnen bij Kindercentrum de Parel kiezen uit verschillende overeenkomsten voor de buitenschoolseopvang.

Lees meer…