BSO Polygoon van Kindercentrum de Parel Tarieven (prijslijst voor- en naschoolse opvang)

Verschillende overeenkomsten

In samenspraak met Ouder Commissies en ouders zijn er een aantal mogelijkheden gecreëerd om de kinderen bij Kindercentrum de Parel te brengen.
Ouders/verzorgers kunnen bij Kindercentrum de Parel kiezen uit verschillende overeenkomsten voor de buitenschoolseopvang.

  • Reguliere tijden 14.00- 18.30 uur ( 40 weken of 51 weken)
  • Blokuren 14.00-17.30 uur ( 40 weken of 51 weken)
  • Flexibele opvang Minimaal 20,83 uur flexibel af te nemen
  • Voorschoolse opvang 7.30-8.30 uur

Kindercentrum de Parel zal op basis van uw wensen een plaatsingsovereenkomst opstellen waarmee u de plaatsing door ondertekening definitief kunt maken.
De ouderbijdrage is een maandelijks vast bedrag dat per maand d.m.v. automatische incasso vooruit betaald dient te worden.

Kindercentrum de Parel staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. U kunt daarom wellicht in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Voor een proefberekening kunt u terecht op de website van de Belastingdienst of u kunt op volgende link klikken: Proefberekening kinderopvangtoeslag

Tarieven BSO

U kunt onze tarieven downloaden door op de volgende link te klikken: tarieven 2018 (pdf)