Kennis maken met het pedagogisch adviseren.

Voordat ik iedere maand een ander onderwerp ga behandelen, leek het mij een goed idee om jullie eerst uit te leggen wat een pedagoog is en wat pedagogisch adviseren inhoudt. Wat zal mijn rol hierin zijn en wat kunnen jullie van mij verwachten?

Allereerst gaan we een paar jaar terug in de tijd; naar 2005. In de Wet op de Jeugdzorg van 2005 is namelijk een taakverdeling opgesteld, gericht op de taken en verantwoordelijkheden voor opgroei- en opvoedhulp aan jeugdigen en aan hun ouders. De gemeente moet een preventief en ondersteunend aanbod aanbieden met vijf functies.
1. Informatie en voorlichting.
Het geven van informatie en voorlichting aan jeugdigen en ouders. Dit kan ongevraagd zijn, zoals het geven van voorlichtingsactiviteiten, maar er kunnen ook specifieke vragen besproken worden.
2. Signalering.
Problemen met de opvoeding moeten vroegtijdig gesignaleerd worden.
3. Toeleiding naar zorg.
Toeleiding naar hulpaanbod, zoals vroeg- en voorschoolse educatie, leerplichtzaken, jeugdzorg of Veilig thuis (vroeger het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling).
4. Licht pedagogische hulp.
Het bieden van opvoedingsondersteuning en het geven van advies, door bijvoorbeeld pedagogische spreekuren of schoolmaatschappelijk werk.
5. Coördinatie van zorg.
Indien er meerdere instanties betrokken zijn, dient de zorg op elkaar afgestemd en gebundeld te worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een zorgcoördinator of een gezinscoach. (Blokland, 2010)

Wat is een pedagoog?
Een pedagoog is een opvoedkundige die begeleiding geeft aan kinderen met bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand of gedrags- of leerproblemen. Ook adviseert en begeleidt een pedagoog ouders die tegen problemen aanlopen in de opvoeding of in de ontwikkeling van hun kind. Het is een toegankelijke en kortdurende vorm van begeleiding, wat is afgestemd op de vragen en behoeften van de ouders of het kind (Auteur onbekend, z.j.). Voor ouders wordt dit in verschillende vormen aangeboden. Het kan via opvoedbureaus, opvoedwinkels, pedagogische spreekuren op het consultatiebureau, huisbezoeken, telefonische en online advisering (Blokland, 2010).

Pedagoog op Kindercentrum de Parel.
Ik zal op de Parel laagdrempelig opvoedadvies geven. Dit kan via de mail (pedagoog@kindercentrumdeparel.nl). Indien de vraag niet per mail beantwoord kan worden, zal er een afspraak gemaakt worden waarin wij de situatie uitgebreid kunnen bespreken en vervolgens een plan van aanpak kunnen maken. Kan de vraag wel per mail beantwoord worden, maar wilt u toch liever een afspraak maken; dat kan natuurlijk ook! Geen vraag is te gek. Zit u ergens mee, stel de vraag gerust en wie weet kan ik u helpen.

Het doel van pedagogisch adviseren.
Het doel van pedagogisch adviseren is om de empowerment en zelfregulatie van ouders te bevorderen. Blokland (2010) beschrijft de volgende doelen:
– de opvoedingscompetentie en het zelfvertrouwen van ouders laten toenemen.
– Ouders de moeilijkheden in de opvoeding (weer) zelf kunnen laten hanteren.
– Ouders (meer) gebruik laten maken van positieve gedragsbeïnvloeding.
–  Positieve veranderingen laten optreden in het welbevinden en gedrag van het kind.
– de relatie tussen ouders en kinderen en tussen ouders onderling verbeteren.
– de opvoedstress van ouders laten afnemen.
– Indien nodig ouders motiveren om intensievere hulp te accepteren.

Het doel van pedagogisch adviseren op de Parel.
Mijn doel is om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dit doe ik door activiteiten uit te werken voor de groepen, gericht op het thema van de maand. Hierbij kijk ik naar de leeftijd en behoefte van de kinderen. De pedagogisch medewerkers zullen deze activiteiten gedurende de maand uitvoeren.
Ook wil ik ouders advies geven en begeleiden in de opvoeding van hun kind. Bij vragen, vermoedens, onzekerheden, etc. kunnen ouders bij mij terecht.

Het is een hele, wellicht saaie, lap tekst, maar ik hoop dat jullie nu wel een beter beeld hebben gekregen van het begrip ‘pedagogisch adviseren’.

Voordat ik de blog afsluit heb ik nog twee vragen:

  1. Welke verwachtingen heeft u van mij als pedagoog?
  2. Heeft u een idee of een interessant thema voor mijn volgende blog? Laat het mij weten.

Mailen kan naar pedagoog@kindercentrumdeparel.nl

Groetjes en tot de volgende blog,

Angelique

 

 

Literatuurlijst

  • Auteur onbekend. (z.j.) Werken als pedagoog: beroepsprofiel pedagoog. http://www.nationaleberoepengids.nl/Pedagoog
  • Blokland, G. (2010). Over opvoeden gesproken: methodiekboek pedagogisch adviseren. Utrecht: Uitgeverij SWP
Kennis maken met het pedagogisch adviseren

Plaats een reactie