Gecombineerde peuter-kleutergroep

Wij starten met educatieve opvang voor peuters van 3-4 jaar. Dit zijn plekken voor 2 ochtenden per week, gedurende 40 weken per jaar. Als de kinderen 4 jaar worden, blijven ze in dezelfde groep met de kinderen en de leerkracht waarmee ze al een vertrouwensband hebben opgebouwd. De overdacht van de kinderen die 4 worden is optimaal. De kleuterjuf kent de kinderen dan al goed.

Twee ochtenden in de week gaan maximaal 8 peuters meedraaien met maximaal 8 kleuters van groep 1 van OBS Polygoon. Deze groep wordt begeleid door een leerkracht van OBS Polygoon en een pedagogisch medewerkster van Kindercentrum de Parel. Er is veel tijd en begeleiding om in kleinere groepen te werken met voldoende aandacht voor elk kind.  Zo kan elk kind op de juiste manier wordt uitgedaagd.
Uitgangspunten die wij meenemen in onze gecombineerde groep zijn;

  • Ontwikkeling van de eigen talenten
  • Positief zelfbeeld
  • Respect en waardering
  • Zelfredzaamheid

Wij kijken naar kinderen en hun ontwikkelingsbehoeften. Sommige kinderen zijn al op jonge leeftijd verder in hun ontwikkeling en hebben behoefte aan meer uitdaging. Andere kinderen hebben een ruime periode nodig om de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen.  En dan zijn er kinderen die met 3 jaar al echt toe zijn aan de basisschool.
Voor al deze kinderen bieden we de mogelijkheid aan om zich in de gecombineerde peuter-kleutergroep verder te ontwikkelen

Dagindeling

Wij streven ernaar om de kinderen een vast dagritme te geven zodat zij weten wat er gaat komen op een dag. Dat geeft de kinderen een veilig gevoel. Wij volgen het dagritme van de kleuterklas. Daarom werken wij ook met dagritmekaarten om de plus peuters en kleuters een zo goed mogelijk beeld te geven van de dag.

  • 8.30 uur start opdracht
  • zelfstandig werken en kring activiteiten
  • bewegingsactiviteiten
  • eten en drink in de kring
  • spelactiviteiten op het gebied van taal en rekenen.
  • 11.30 uur einde programma

Startdatum
Op dit moment is de startdatum nog niet bekend. Wij verwachten in januari 2019 te kunnen beginnen. Wilt u hiervan op de hoogte worden gehouden of wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via het contactformulier.

Tarieven
Klik hier voor meer informatie over de tarieven van de gecombineerde peuter-kleutergroep.

Openingstijden
8.30-11.30 uur op de dinsdag en donderdag gedurende 40 weken per jaar. Naast deze twee ochtenden bieden wij ook nog de mogelijkheid om na 11.30 uur opvang af te nemen. Tevens is een uitbreiding naar 51 weken mogelijk, vraag naar alle mogelijkheden en informeer bij Pascalle Helling-Top.

Kinderopvangtoeslag
Kindercentrum de Parel is een erkend kinderdagverblijf dat opgenomen is in het Landelijk Register Kinderopvang(LKR). Als u werkt of een opleiding volgt, komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Als u een toeslagpartner heeft, moet u allebei werken of een opleiding volgen om in aanmerking te komen. Er is ook nog een aantal andere situaties waarin u mogelijk recht heeft op kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie kunt u kijken op www.toeslagen.nl onder kopje kinderopvangtoeslag.

Documenten

Klik hier indien u ons Pedagogisch beleid wil inzien.
Klik hier indien u het GGD rapport wil inzien.

Meer informatie
Voor meer informatie of inschrijving voor de peutergroep kunt u contact opnemen met Kindercentrum de Parel, Pascalle Helling-Top via 036 203 03 60 of mailen naar info@kindercentrumdeparel.nl