Diamantjes

In oktober 2019 zijn wij gestart met educatieve opvang voor peuters van 2 -4 jaar in OBS Polygoon. Dit zijn plekken voor 2 ochtenden per week, gedurende 40 weken per jaar.

Twee ochtenden in de week zijn er maximaal 8 peuters en een pedagogisch medewerkster van Kindercentrum de Parel. Er is veel tijd en begeleiding om in kleinere groepen te werken met voldoende aandacht voor elk kind.  Zo kan elk kind op de juiste manier worden uitgedaagd. Voor de peuters hebben wij de VVE methode (Vroeg Voorschoolse Educatie) programma van Kaleidoscoop. Deze methode sluit mooi aan op onze visie van Reggio Emilia om zodoende passend onderwijs aanbod te kunnen bieden.
Uitgangspunten die wij meenemen in onze peutergroep zijn;

  • Ontwikkeling van de eigen talenten
  • Positief zelfbeeld
  • Respect en waardering
  • Zelfredzaamheid

Dagindeling

Wij streven ernaar om de kinderen een vast dagritme te geven zodat zij weten wat er gaat komen op een dag. Dat geeft de kinderen een veilig gevoel. Wij volgen het dagritme van de kleuterklas. Daarom werken wij ook met dagritmekaarten om de plus peuters en kleuters een zo goed mogelijk beeld te geven van de dag.

Peutergroep

07:00 – 08:30 uur       Ontvangst VSO en eventueel peuters, daarna worden de VSO kinderen naar hun lokaal gebracht

08:30 – 08:45 uur       Start peutergroep

08:45 – 09:00 uur        Zelfstandig werken

09:00 – 09:30 uur        Kring- en bewegingsactiviteiten

09:30 – 10:00 uur        Eten en drinken

10:00 – 11:30 uur        Spelactiviteiten op het gebied van taal en rekenen en/of naar buiten

11:30 – 12:30 uur       Broodmaaltijd

12:30 – 14:00 uur       Activiteit op de groep

14:00 uur                         Einde peuterochtend

14:00 – 18:30 uur       Start peutergroep met BSO groep van 2 tot 6 jaar

14:00 – 15:30 uur       Binnenkomst BSO kinderen. Vrij spelen totdat alle kinderen er zijn

15:30 – 16:00 uur       Fruitmoment. De kinderen krijgen vers fruit met water, thee of limonade (0% suiker)

16:00 – 17:00 uur       Activiteit binnen of buiten

17:00 – 18:30 uur       De groep opruimen. Ophaalmoment vanaf 17:00 uur.

Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via het contactformulier. Kinderen mogen niet slapen op de groep, dus mocht je kindje het niet redden tot 14.00 uur dan kunnen we in eerste instantie ook een blok tot 12.00 uur afspreken. Dit kan in overleg met Pascalle Helling-Top

Tarieven
Klik hier voor meer informatie over de tarieven van de gecombineerde peutergroep.

Openingstijden
8.30-14.00 uur op de dinsdag en donderdag gedurende 40 weken per jaar. Naast deze twee ochtenden bieden wij ook nog de mogelijkheid om na 14.00 uur opvang af te nemen. Tevens is een uitbreiding naar 51 weken mogelijk of een blok tot 12.00 uur als uw kind nog slaapt tussen de middag, vraag naar alle mogelijkheden en informeer bij Pascalle Helling-Top.

Kinderopvangtoeslag
Kindercentrum de Parel is een erkend kinderdagverblijf dat opgenomen is in het Landelijk Register Kinderopvang(LKR). Als u werkt of een opleiding volgt, komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Als u een toeslagpartner heeft, moet u allebei werken of een opleiding volgen om in aanmerking te komen. Er is ook nog een aantal andere situaties waarin u mogelijk recht heeft op kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie kunt u kijken op www.toeslagen.nl onder kopje kinderopvangtoeslag.

Documenten

Klik hier indien u ons Pedagogisch beleid wil inzien.
Klik hier indien u het GGD rapport wil inzien.

Meer informatie
Voor meer informatie of inschrijving voor de peutergroep kunt u contact opnemen met Kindercentrum de Parel, Pascalle Helling-Top via 036 203 03 60 of mailen naar info@kindercentrumdeparel.nl