Diamantjes

Wij zitten in een lokaal van basisschool OBS Polygoon met onze peuteropvang voor de leeftijd van 2 -4 jaar.  Wij bieden hier de opvang aan gedurende 2 ochtenden per week, gedurende 40 weken per jaar.

Twee ochtenden in de week zijn er maximaal 8 peuters en een pedagogisch medewerkster van Kindercentrum de Parel. Door de kleine groep is er veel tijd en begeleiding om te werken met voldoende aandacht voor elk kind.  Zo kan elk kind op de juiste manier worden uitgedaagd. Voor de peuters werken wij met het kindvolgsysteem van Looqin. Deze methode sluit mooi aan op onze visie van Reggio Emilia. Klik voor meer informatie hier informatie over visie en Looqin

Uitgangspunten die wij meenemen in onze peutergroep zijn;

  • Ontwikkeling van de eigen talenten
  • Positief zelfbeeld
  • Respect en waardering
  • Zelfredzaamheid

Dagindeling

Wij streven ernaar om de kinderen een vast dagritme te geven zodat zij weten wat er gaat komen op een dag. Dat geeft de kinderen een veilig gevoel. Wij volgen het dagritme van de kleuterklas. Daarom werken wij ook met dagritmekaarten om de plus peuters en kleuters een zo goed mogelijk beeld te geven van de dag.

Peutergroep

08:30 – 08:45 uur       Start peutergroep

08:45 – 09:00 uur        Zelfstandig werken

09:00 – 09:30 uur        Kring- en bewegingsactiviteiten

09:30 – 10:00 uur        Eten en drinken

10:00 – 11:30 uur        Speelactiviteiten en/of naar buiten

11:30 – 12:30 uur       Broodmaaltijd

12:30 – 14:00 uur       Activiteit op de groep

14:00 uur                         Einde peuterochtend

Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via het contactformulier. Er is geen mogelijkheid om kinderen op de groep te laten slapen, dus mocht je kindje het niet redden tot 14.00 uur dan kunnen we in eerste instantie ook een blok tot 12.00 uur afspreken. Dit kan in overleg met Pascalle Helling-Top.

Tarieven
Klik hier voor meer informatie over de tarieven van de gecombineerde peutergroep.

Openingstijden
8.30-14.00 uur op de dinsdag en donderdag gedurende 40 weken per jaar. Naast deze twee ochtenden bieden wij ook nog de mogelijkheid om na 14.00 uur opvang af te nemen, er is dan een combi groep met de jongste BSO’ers.

Kinderopvangtoeslag
Kindercentrum de Parel is een erkend kinderdagverblijf dat opgenomen is in het Landelijk Register Kinderopvang(LKR). Als u werkt of een opleiding volgt, komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Als u een toeslagpartner heeft, moet u allebei werken of een opleiding volgen om in aanmerking te komen. Er is ook nog een aantal andere situaties waarin u mogelijk recht heeft op kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie kunt u kijken op www.toeslagen.nl onder kopje kinderopvangtoeslag.

Documenten

Klik hier indien u ons Pedagogisch beleid wil inzien.
Klik hier indien u het GGD rapport wil inzien.

Meer informatie
Voor meer informatie of inschrijving voor de peutergroep kunt u contact opnemen met Kindercentrum de Parel, Pascalle Helling-Top via 036 203 03 60 of mailen naar info@kindercentrumdeparel.nl