Groep

Wij hebben voor de schoolgaande kinderen van Polygoon een dagarrangement. Dat houdt in dat we kinderen (4-12 jaar) het volgende kunnen bieden;

07:00 uur – 08:30 uur VSO (De Parel)
08:30 uur – 14:00 uur Onderwijs (OBS Polygoon)
14:00 uur – 18:30 uur BSO (De Parel)

Hetzelfde geldt voor de schoolgaande kinderen van de Montessori school. Ook hen kunnen wij voorschool bieden van 7:00 uur – 8:30 uur.

Kosten VSO

Wij doen er alles aan om de kosten voor de voor- en buitenschoolse opvang zo laag mogelijk te houden, zonder daarbij concessies te doen op het gebied van kwaliteit. Klik hier voor meer informatie over de tarieven van de VSO.

Documenten

Klik hier indien u ons pedagogisch beleid Randstad wilt inzien.

Klik hier indien u het GGD rapport wil inzien.