Dit is het pedagogisch beleidsplan van Kindercentrum de Parel. In dit plan zetten we onze visie en uitgangspunten uiteen. Het beschrijft onze ideeën en onze werkwijze binnen Kindercentrum de Parel, zodat u iets van de sfeer kunt proeven die wij proberen neer te zetten.

Naast de basistaak, het verzorgen van kinderen in een veilige en hygiënische omgeving, bieden wij meer. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid als medeopvoeder van de kinderen, die in ons kindercentrum komen. Liefde voor kinderen staat bij ons centraal. Wij vinden dat goede kinderopvang zich kenmerkt door een balans tussen werken met je hoofd, je hart en je handen.

De basis van het beleid zijn de pedagogische missie en de visie van Kindercentrum de Parel. Ieder kind is anders, ieder kind is bijzonder. Het ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, in een eigen tempo. En elk kind heeft talenten. Dat gegeven bepaalt ons handelen. Een kind krijgt bij ons de ruimte die het nodig heeft om zijn eigenwaarde verder te ontwikkelen, om letterlijk en figuurlijk te groeien.

Wij hebben respect voor de kinderen. Hoe een kind is en aansluiting zoekt bij zijn behoeften. Wij kijken goed naar de kinderen en stemmen ons pedagogisch handelen op hen af. Zo stimuleren wij de kinderen om zich te blijven ontwikkelen.

Het pedagogisch beleid is bedoeld om ouders te informeren over onze uitgangspunten binnen ons Kindercentrum.

Voor ons team is dit pedagogisch beleid de bron van inspiratie voor hoe wij werken op Kindercentrum de Parel. Het is een terugkerend onderwerp tijdens werkoverleggen, zodat wij steeds blijven leren van de kinderen. Voor nieuwe medewerksters biedt het handvaten om onze werkwijze snel eigen te kunnen maken.

Download het pedagogisch beleid Randstad als pdf

Download het pedagogisch beleid Polygoon als pdf