De Schatkist (BSO 4 jaar tot en met 12 jaar)

Op de Schatkist streven wij ernaar dat de kinderen vooral veel plezier beleven aan hun tijd bij ons. Wij creëren een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving waar kinderen zich kunnen ontplooien en van alles kunnen ontdekken. Dit doen wij door zoveel mogelijk verschillende (thema gerichte) activiteiten aan te bieden. Hierin betrekken wij de kinderen zoveel mogelijk en ze mogen zelf kiezen welke activiteiten ze uit het aanbod willen doen. Denk hierbij aan knutselactiviteiten, sport en spel en dans en muziek. Natuurlijk is er ook ruimte voor vrij spel en gaan wij regelmatig naar buiten toe. Wij met het kindvolgsysteem van Looqin op de BSO- groepen doen we daarbij de screening van welbevinden en betrokkenheid. Deze methode sluit mooi aan op onze visie van Reggio Emilia. Klik voor meer informatie hier informatie over visie en Looqin

Een dag op de Schatkist ziet er als volgt uit:

Op maandag, dinsdag en donderdag worden de kinderen tussen 14:30 uur en 15:15 uur opgehaald van school. Op woensdag en vrijdag is dit tussen 11:30 uur en 15:15 uur. Klik hier voor een overzicht van de scholen die wij ophalen.

Totdat alle kinderen op de Parel zijn, mogen de kinderen nog even vrij spelen. Dit kan zowel buiten in de tuin als binnen op de BSO groep zijn. Zodra alle kinderen van school zijn opgehaald, gaan de kinderen opruimen en aan tafel. Na schooltijd eten wij altijd fruit. Op studiedagen en in de vakanties wordt er in de ochtend crackers gegeten, in de middag brood en in de namiddag fruit.

Na de eetmomenten volgt er vaak een activiteit. Wij bieden activiteiten aan zoals; knutselen, bouwen, lezen, gezelschapsspelletjes, buiten spelen, gericht op Reggio Emilia. Lees hier meer over bij onze visie. Aan het eind van de dag wordt er weer opgeruimd en worden de kinderen opgehaald.

Plaatsen en wennen

Ouders kunnen een afspraak maken voor een rondleiding, tijdens de rondleiding zullen wij je zo goed mogelijk voorzien van informatie zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Mocht je besluiten tot plaatsing over te gaan, volgt er een tweede gesprek voor een intake en het ondertekenen van de plaatsingscontracten. Tijdens dit gesprek zullen er ook afspraken worden gemaakt over het wennen. Het liefst ontvangen wij inschrijvingen 2-3 maanden van tevoren.

Om te weten hoe de kinderen zijn, moeten wij elkaar eerst leren kennen. Daarom besteden wij ruim aandacht aan het wennen. Als een ouder voor een rondleiding komt, vragen wij of het kind ook mee kan komen. Zo kan het kind ook een indruk krijgen van waar het straks naar toe gaat, het kind moet zich er veilig en geborgen gaan voelen.Tijdens het tweede gesprek vragen wij of het kind wederom mee kan komen, het kind komt dan op de groep spelen als de ouder(s) de vervolginformatie krijgen (indien het gesprek na schooltijd plaatsvindt).

De eerste keer dat het kind echt komt spelen vragen wij of de ouder(s) een uurtje erbij kunnen blijven, indien gewenst. Tijdens deze afspraak nemen wij een lijst door met vragen over het kind en de wensen omtrent de opvoeding. Wij overleggen met de ouders over wat hun kind nodig heeft om zich prettig te voelen. Ook kijken wij hoe het kind reageert op de omgeving; hoe stapt hij op andere kinderen af? Of houdt hij zich juist liever wat afzijdig? Wat vindt hij leuk, wat maakt hem verlegen of bang? Hoe vraagt hij aandacht? Zo went het kind langzaam aan de nieuwe situatie. Na een uurtje gaat de ouder(s) weg en nemen wij duidelijk afscheid.

Zolang wij de zorg voor de kinderen met de ouders delen, blijven wij de kinderen observeren. De eigenheid blijft gewaarborgd, want ieder kind telt.

Kosten BSO

Wij doen er alles aan om de kosten voor de buitenschoolse opvang zo laag mogelijk te houden, zonder daarbij concessies te doen op het gebied van kwaliteit. Klik hier voor meer informatie over de tarieven van de BSO.

Documenten

Klik hier indien u ons pedagogisch beleid van de locatie Randstad wil inzien.

Klik hier indien u het GGD rapport wil inzien.