Oudercommissie van De Parel

Onze oudercommissie bestaat uit 3 ouders van de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang locatie Randstad en Polygoon. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die worden opgevangen. Het doel van de oudercommissie is om in samenwerking met de directie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.

Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.  Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.Onze oudercommissie adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de directie behandeld en worden adviezen geformuleerd.

Hieronder stellen de leden van de Oudercommissie zich even voor;

Beste ouders,

Ik ben Natasja Slijkhuis. Moeder van Matthijs, Laura en Caleb. Matthijs en Laura zitten op de BSO locatie Polygoon en Caleb gaat naar de Kristalletjes.

We hebben voor de Parel gekozen voor de professionaliteit van de opvang en het beleid dat aansluit bij de opvoeding thuis. Mijn kinderen gaan met veel plezier naar De Parel.

Ik heb voor een plek in de oudercommissie gekozen omdat ik graag mee wil werken aan de fijne opvang. Als ouders kunnen we meedenken over het beleid en de dagelijkse gang van zaken op De Parel. Als oudercommissie vorm je een schakel tussen alle ouders van de kinderen op De Parel en de directie. Ik ben dan ook aanspreekpunt voor iedereen. Maak daar gerust gebruik van.

groetjes,

Natasja Slijkhuis

 

Beste ouders,

Mijn naam is Marit Mulder en ik ben de trotse moeder van Siem.

Siem zit sinds oktober 2018 op de babygroep van De Parel. Wij hebben gekozen voor De Parel vanwege de deskundigheid, leuke en educatieve programma’s en de fijne sfeer!

Met veel plezier heb ik mij aangesloten bij de oudercommissie. Ik zie het als een uitdaging om mee te praten en te denken over het beleid van en ontwikkelingen bij De Parel. Daarnaast wil ik als aanspreekpunt voor ouders fungeren, voel je dus vrij om mij in de wandelgangen aan te spreken.

Groetjes,
Marit