Privacybeleid

Kindercentrum de Parel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In ons privacybeleid geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Voedingsbeleid

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van uw kind. Daarom volgen wij de adviezen op voor de kinderopvang van het Voedingscentrum. Dat betekent onder andere dat wij:

    • Vooral basisproducten uit de Schijf van Vijf aanbieden.
    • De hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet die kinderen binnenkrijgen beperken en zorgen dat ze voldoende vezels binnenkrijgen.
    • Feestjes gezond vieren. Daarom vragen wij aan ouders om traktaties klein en niet te calorierijk te maken. Niet-eetbare traktaties zijn een leuk alternatief. Wij verwijzen ook graag door naar www.gezondtrakteren.nl
    • Ons houden aan vaste eetmomenten, waarbij we rustig aan tafel eten. Onze medewerkers eten samen met de kinderen, begeleiden hen bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie.
    • Voor baby’s een eigen voedingsschema gebruiken, dat wij op het voedingsschema van de ouder(s)/verzorger(s) afstemmen.

Ziektebeleid

Kindercentrum de Parel heeft een uitvoerig ziekte protocol. Wanneer een kind ziek, is kan het niet naar het Kindercentrum en wordt het afgemeld door de ouder(s)/opvoeder(s). Wanneer er besmettelijke ziektes op het Kindercentrum heersen, worden de ouder(s)/opvoeder(s) tijdig geïnformeerd. Dat is uiteraard ook het geval wanneer een kind een ongelukje krijgt tijden het spelen of in de loop van de dag ziek wordt. De kinderen kunnen natuurlijk rekenen op extra aandacht van de pedagogisch medewerker.

Indien het kind op het Kindercentrum een ongelukje krijgt of ziek wordt en de ziekte zorgelijke vormen aanneemt, dan worden de ouders zo spoedig mogelijk gewaarschuwd. Daarnaast nemen de leidsters uiteraard de noodzakelijke maatregelen.

Bij verschil van mening over het wel of niet toelaten van een ziek kind, is de mening van de leidster(s) van Kindercentrum de Parel doorslaggevend. Dit is terug te vinden in ons ziekte protocol.

Opzegtermijn

Elk der partijen kan de overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke melding middels brief dan wel e-mail, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De plaatsing kan worden opgezegd per elke datum van de maand. Voor een gedeeltelijke opzegging geldt dezelfde procedure. Na het, door de contractant, schriftelijk opzeggen van de kinderopvang ontvangt de contractant van Kindercentrum de Parel, de officiële uitschrijving.

De overeenkomst wordt automatisch beëindigd op de laatste dag van de maand waarin uw kind vier jaar wordt.

Beleidsstukken inzien

Indien u ons ziekte protocol en voedingsbeleid wil inzien, kunt u ons via het contactformulier bereiken. Wij zullen de documenten naar u doormailen.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en onze inspectierapporten van de GGD

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat informatie over kinderopvangvoorzieningen zoals adresgegevens, inspectierapporten en het registratienummer. Ook vind je in het LRK een samenvatting van het inspectierapport en of er is gehandhaafd. Zo ziet je snel informatie over onze kwaliteit van de opvangvoorziening.

LRK nummer Kinderdagverblijf: 217 501 758 en Inspectierapporten Kinderdagverblijf

LRK nummer Buitenschoolse opvang: 196 884 561 en Inspectierapporten BSO Randstad

LRK nummer BSO Polygoon: 458646763 en Inspectierapporten BSO Polygoon

Overig

Dit zijn z.g. PDF-bestanden welke te bekijken zijn met ACROBAT READER. Als u dit programma nog niet geïnstalleerd heeft, kunt u deze gratis downloaden. De PDF bestanden worden automatisch geopend in Acrobat Reader.

Wanneer u de bestanden niet direct wilt bekijken, maar eerst opslaan op uw harde schijf, klik dan met uw rechtermuisknop op het gewenste bestand en kies de optie “Doel opslaan als…”. Volg daarna de aanwijzingen op uw scherm.