We kijken goed naar de kinderen en stemmen ons pedagogisch handelen steeds op hun af.
Zo stimuleren we de kinderen om zich te blijven ontwikkelen.
Om te weten hoe de kinderen zijn, moeten we elkaar eerst leren kennen.
Zolang we de zorg voor de kinderen met de ouder(s)/opvoeders delen, blijven we ze
observeren. De eigenheid blijft gewaarborgd. Want ieder kind telt.

We gaan met thema’s werken en gaan hierin de seizoenen volgen.
Door het gericht aanbieden van speelgoed en van activiteiten als zingen, knutselen en
wandelen, helpen we kinderen om ervaringen op te doen. Enerzijds gaan we kijken, waar het
kind aan toe is. En anderzijds gaan we de kinderen prikkelen om ook eens iets anders dan
het gebruikelijke te doen. Dit bevorderen we door de inrichting van verschillende hoekjes
in de groepsruimte.

Elk kind krijgt bij ons volop kansen om te oefenen voor later, een soort voorbereiding op hun
rol in de maatschappij. Ze leren delen, op hun beurt wachten, met allerlei uiteenlopende
karakters omgaan.
Wij zorgen ervoor dat ieder kind op eigen wijze kan meedraaien en leren van de ervaringen.

We geven elk kind binnen de vaste regels de ruimte om te kiezen. Die regels zijn eenvoudig:
respect hebben voor elkaar en voor de spullen van een ander en oog hebben voor de ander.

Naast regels hoe we met elkaar omgaan, is ook regelmaat voor kinderen belangrijk. Daarom
heeft elke groep vaste pedagogisch medewerkers en een dagprogramma. De kinderen
weten precies waar ze aan toe zijn. En dat zal veiligheid bieden.

Om de eigenheid van het kind te waarborgen is er meer nodig. Het is voor kinderen
belangrijk dat de volwassenen, die bij hun opvoeding betrokken zijn, zoveel mogelijk een
zelfde aanpak hebben. Daarom vinden we het belangrijk, dat er een goed contact is met de
ouders en zullen we elkaar blijven informeren in het belang van de kinderen.

Wij hebben ons laten inspireren door de pedagogie van Loris Malaguzzi ook wel bekent als Reggio Emilia.

Kindercentrum de Parel wil de kwaliteit van de opvang hoog houden en het steeds
verbeteren en verfijnen.

We hebben een bedrijfspand op de Randstad in Almere Stad. Het pand is goed bereikbaar en is centraal gelegen ten opzichte van scholen, centraal station en uitvalswegen. Het Kindercentrum is vlakbij een bos waar we lekker met de kinderen kunnen gaan wandelen en ontdekken. Tevens hebben we een mooie en ruime tuin die volop speelgelegenheid biedt voor de kinderen.

Ieder kind is anders, ieder kind is bijzonder.

Voor onze uitgebreide visie verwijzen wij u naar ons pedagogisch beleid;

Pedagogisch beleid versie Randstad