Ben je op zoek naar een fijne plek voor je kindje? Waar veel tijd en begeleiding is om jouw kindje te laten groeien tot de beste versie van zichzelf. Wij gaan er in onze visie vanuit dat elk kind een klein ondernemertje is die erop uit is de wereld te ontdekken, daar dagen wij ze bij uit. Wij vinden daarin het proces van de ontdekking belangrijk, dus observeren en documenteren veel door beeldmateriaal.

Wij werken met het kind volgsysteem van Looqin, dat speciaal ontwikkeld is om het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen in de groep in beeld te brengen. Als het welbevinden en de betrokkenheid goed zijn op de groep dan zijn kinderen beter in staat zich optimaal te ontwikkelen. En uiteraard wordt die ontwikkeling ook gevolgd, dat doen wij door observeren en screenen van de kinderen op 10 ontwikkelingsdomeinen. Zo leren wij waar de talenten van de kinderen liggen en weten wij op welke domeinen de kinderen extra uitdaging nodig hebben.

Wij werken met een app, van Bitcare, die deelt wat jouw kindje op een dag aan activiteiten onderneemt, daar worden ook foto’s in gezet. Zo ben je toch een beetje bij je kindje ook al ben je aan het werk. En hier kunnen ook makkelijk verlof, ziekte en ruilingen etc. in worden aangevraagd en doorgegeven.

Ons kindercentrum heeft een eigen online Parel academie waar pedagogisch medewerkers worden uitgedaagd om te blijven leren. Onze directrice heeft een speciale training gevolgd om onze pedagogisch medewerkers op de babygroep te trainen tot echte babyspecialisten en dat wordt jaarlijks ook herhaald.  Wij blijven dus ook onze medewerkers uitdagen om het beste uit zichzelf te halen en te blijven groeien.

Reggio Emilia

Kindercentrum de Parel heeft zich laten inspireren door de Pedagoog Loris Malaguzzi (Reggio Emilia). Bij de pedagogische visie van Reggio Emilia staat “vrijheid” op de eerste plaats. Vrijheid van keuzes maken, vrijheid om te leren en te ontwikkelen. Alle kinderen krijgen interessante, natuurlijke producten aangereikt zodat zij geprikkeld kunnen worden. Wat zij met deze producten doen, is aan hen. Ieder kind is nieuwsgierig en wilt graag ontdekken.

In de visie van Reggio Emilia wordt het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid ontwikkeld. Bij Kindercentrum de Parel mogen de kinderen zelf kiezen in welke speelhoek ze willen spelen. Ook leren de kinderen op de peutergroep zelf hun brood smeren. Tevens communiceren de kinderen niet alleen door middel van taal, maar ook door te brabbelen, te zingen, te kruipen, te tekenen en niet te vergeten: de lichaamstaal! De eerste pedagoog zijn de kinderen voor elkaar. Kinderen leren veel van elkaar.
De tweede pedagoog zijn de volwassenen, zoals de ouders, leidsters en leerkrachten.
En de derde pedagoog is de omgeving: geluiden, geuren, kleuren.
Tot sluit leren de kinderen het meest van elkaar, omdat ieder kind verschillend is. Het ene kind houdt bijvoorbeeld van buiten spelen, het andere kind van knutselen. Als de kinderen zien welke interesses andere kinderen hebben, kunnen zij hierdoor beïnvloed worden en het ook leuk gaan vinden.

Hoe ziet Reggio Emilia er bij ons op de Parel uit?
Wat wij bij kindercentrum de Parel belangrijk vinden is dat uw kind geprikkeld wordt om te leren. Wij bieden geen kant en klaar knutselwerkjes aan, maar materialen waarmee zij zelf mogen verkennen en ontdekken. Door interessante, natuurlijke materialen aan te reiken, krijgt uw kind de kans om zelf voorkeuren te laten zien en die op zijn of haar manier te benutten. Elke dag voeren de groepen activiteiten uit die afgestemd zijn op de visie van Loris Malaguzzi. U zult zien dat de werkjes van de kinderen vol creativiteit zitten, op een manier waarop u dat van tevoren misschien niet had verwacht. Er zullen niet altijd werkjes mee naar huis genomen kunnen worden. Soms zullen er ook activiteiten worden aangeboden, waarbij het gaat om het proces. Wij zullen hier foto’s van maken en dit uiteraard met jullie delen. Als team zijn wij daar om uw kind te begeleiden en te helpen om zelf zo veel mogelijk op zijn of haar eigen manier verder te komen.

Looqin Kindvolgsysteem

Ieder kind is uniek. Van kleins af aan zijn kinderen actieve ondernemers: zij willen zelfstandig dingen ontdekken of leren beheersen. Ieder kind in zijn of haar eigen tempo., daarom sluit dit kindvolgsysteem goed aan op Reggio Emilia.  Kinderen ontwikkelen zich bij ons door te spelen onderzoeken in hun omgeving. Zij oefenen in kijken, praten, luisteren, bewegen, samenwerken en problemen oplossen. Door de spelen leren kinderen dingen die zij later nodig zullen hebben als zij ‘groot’ zijn. Zij leren denken en doen.

Algemeen

Vanuit de behoefte om gerichter naar de ontwikkeling van kinderen te kunnen kijken, zijn wij in 2020 op zoek gegaan naar een geschikt kindvolgsysteem. De keuze viel uiteindelijk op Looqin, een integraal kindvolgsysteem dat welbevinden en betrokkenheid centraal stelt en dat de mogelijkheid biedt om kinderen van 0 tot 13 jaar te volgen.Een groot verschil met veel bestaande programma’s is dat Looqin nadrukkelijk geen afvinklijstje is. Er wordt dus niet gekeken in welke schaal een kind scoort of hoever een kind is, Looqin start met het screenen van welbevinden en betrokkenheid: de basisvoorwaarden om in een leerstand te komen.

Daarna wordt bekeken of een kind zich ontwikkelt in de zin van competenties. Bij afvinklijstjes bestaat het gevaar, dat je gaat denken in de trant van ‘loopt het kind achter of loopt het kind voor?’, zo willen wij niet denken. Een kind volgt zijn eigen ontwikkeling, ieder kind in zijn eigen tempo. In beginsel benaderen wij de groep als één geheel, daar waar nodig gaan wij inzoomen en verder kijken. Looqin is daarbij overigens altijd een middel – en geen doel op zich.

Competenties inzichtelijk maken is dé manier om vooruitgang te boeken op individueel niveau. Wat iemand bereikt, hangt namelijk af van zijn talent en zijn competenties. Als ouder wil je maar één ding weten: hoe gaat het met mijn kind? Om die vraag te beantwoorden is meer nodig dan een lijstje cijfers: met de Kind rapportage geven wij dan ook antwoord vanuit het perspectief van welbevinden, betrokkenheid en de ontwikkeling. Simpelweg omdat deze factoren grote invloed op elkaar hebben.

 
   


                          

Competentie-stimulerend onderwijs

Goed in je vel zitten, zelfsturing, ondernemingszin en sociale ontwikkeling: stuk voor stuk zijn het belangrijke pijlers in de ontwikkeling van kinderen. Dat het welbevinden en de betrokkenheid dé toetsstenen zijn voor de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten van peuters en kleuters, wist Ferre Laevers ons in de jaren 70 al te vertellen. Hij legde dan ook de basis voor dit mooie kindvolgsysteem. Klik voor meer achtergrondinformatie op de volgende link; prof-dr-ferre-laevers

Het gebruik van de Kind rapportage, dat via het kindvolgsysteem Looqin beschikbaar is, stelt onze pedagogisch medewerkers in staat om een compleet beeld van kinderen weer te geven en inzichtelijk te maken voor ouders. De praatplaat biedt handvatten om met ouders in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun kind. De nadrukkelijke aandacht voor het persoonlijke welbevinden en de betrokkenheid van hun kind nodigt ouders uit om samen met de professional tot stimulerende interventies te komen.

Het benutten van de volledige talenten van kinderen maakt ze gelukkig, zo kunnen zij zich op hun eigen niveau ontwikkelen. Een cijfer zegt hierbij niet zoveel, het afzetten van de sociaal-emotionele kant van kinderen ten opzichte van hun competenties is wel veelzeggend. Onze pedagogisch medewerkers vervullen hierbij een belangrijke rol door dagelijkse observatie en analyse. Door hun bevindingen vast te leggen via Looqin kunnen zij sneller tot bepaalde interventies komen.

Met het kindvolgsysteem Looqin brengen we de brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar en van 4 tot 12 jaar in kaart.

Het ‘meten’ van brede ontwikkeling

In de prestatiegerichte benadering wordt de ontwikkeling van kinderen gemeten aan de hand van leeftijdsgebonden ontwikkelingslijnen. Wil je echter competenties in beeld brengen, is het ten eerste van belang om deze competenties helder te beschrijven. Ten tweede een leeftijdsonafhankelijke schaal om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen. Het procesgericht kindvolgsysteem Looqin voldoet aan deze twee eisen.

Spoor 1

Wij werken met spoor 1 en spoor 2, spoor 1 gaat over het welbevinden en de betrokkenheid in de groep, dan kijken wij per kind per dag hoe zijn welbevinden en betrokkenheid is. Spoor 2 gaat in op de 10 ontwikkeling domeinen van een kind.

Voor onze BSO kinderen zullen wij alleen het welbevinden en de betrokkenheid in kaart brengen, aangezien de ontwikkeling op de scholen wordt gevolgd. Wij doen de screening voor welbevinden en betrokkenheid 2 keer per jaar.

Looqin maakt gebruik van een vijfpuntsschaal voor elk van de competentiedomeinen, het mooie aan deze schalen is dat deze bruikbaar zijn voor het hele leeftijdsbereik van baby’s tot het einde van de BSO leeftijd.

 

Er is in Looqin voor gekozen om enkel de zeer hoge score (niveau 5) en de zeer lage score (niveau 1) van een definitie te voorzien (zie kader), dit zijn de ijkpunten. Een omschrijving voor de tussenliggende niveaus zou weinig om het lijf hebben. Niveau 4 zou nog eens alle kenmerken van niveau 5 moeten hebben, maar met een relativerend sausje, bijvoorbeeld: ‘weet over het algemeen wat hij wil’, ‘kan redelijk vloeiend bewegen’ en ‘kan zich enigszins mondeling verwoorden’.

Als je de beschrijvingen van niveau 1 en niveau 5 bekijkt, dan kun je er niet meteen een leeftijd op plakken. De observatie in de praktijk is essentieel.

Niveau

Welbevinden

Betrokkenheid

1

Heeft het moeilijk

Komt moeilijk tot spel

2

Heeft het soms moeilijk

Vaak onderbroken spel

3

Geeft een neutrale indruk

Is doorgaans bezig, maar weinig intens

4

Voelt zich goed

Heeft intense speelmomenten

5

Voelt zich opperbest

Gaat doorgaans helemaal op in zijn spel

 

Spoor 2

Bij spoor 2 gaan wordt er dus dieper ingegaan op de individuele ontwikkeling van de kinderen. We volgen dan het individuele kind op 10 ontwikkeling domeinen en screenen dat voor de baby’s met 1 jaar, 1,6 jaar en 2 jaar. En voor de peuters met 2,6 maanden, 3 jaar en 3,6 maanden. Zo hebben wij een goed beeld van de ontwikkeling van het kind.

De ontwikkeling valt uiteen in 10 verschillende domeinen, zie hieronder:

 

Looqin

 

1.

Grote motoriek

Motoriek

2.

Kleine motoriek

 

3.

Taalvaardigheden

Expressie

4.

Artistieke expresse

 

5.

Begrijpen van de fysische wereld

Grip op de werkelijkheid

6.

Begrijpen van de maatschappelijke wereld

 

6.b.

Sociale competenties

 

7.

Logisch-wiskundig denken

Abstractievermogen

8.

Zelfsturing en ondernemingszin

Sturing

9.

Zelfvertrouwen

Emotionele basis

10.

Verbondenheid

Ethische dimensie

 

Ook bij deze screenings wordt er gewerkt met een vijfpuntschaal, deze is per ontwikkelingsdomein gemaakt.

Als voorbeeld een niveau 5 van de grote motoriek;

NIVEAU 5 (ONTWIKKELING LIGT VER BOVEN HET GEMIDDELDE NIVEAU VAN LEEFTIJDGENOTEN)
Toont voor zijn leeftijd een grote lichamelijke behendigheid, in verschillende bewegingssituaties. Het is een plezier om naar zijn bewegen in de ruimt te kijken: soepel en sierlijk, doelgericht en met grote efficiëntie, met aangepast tempo, ritmisch, vlot reagerend op veranderingen en signalen.   Pikt nieuwe bewegingspatronen snel op en kan er zelf ook al improviserend bedenken.

Lees meer over Looqin via de volgende link; Looqin meer informatie