Reggio Emilia

Kindercentrum de Parel heeft zich laten inspireren door de Pedagoog Loris Malaguzzi (Reggio Emilia).
Bij de pedagogische visie van Reggio Emilia staat “vrijheid” op de eerste plaats. Vrijheid van keuzes maken, vrijheid om te leren en te ontwikkelen. Alle kinderen krijgen interessante, natuurlijke producten aangereikt zodat zij geprikkeld kunnen worden. Wat zij met deze producten doen, is aan hen. Ieder kind is nieuwsgierig en wilt graag ontdekken.

In de visie van Reggio Emilia wordt het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid ontwikkeld.
Bij Kindercentrum de Parel mogen de kinderen zelf kiezen in welke speelhoek ze willen spelen. Ook leren de kinderen op de peutergroep zelf hun brood smeren.
Tevens communiceren de kinderen niet alleen door middel van taal, maar ook door te brabbelen, te zingen, te kruipen, te tekenen en niet te vergeten: de lichaamstaal!
De eerste pedagoog zijn de kinderen voor elkaar. Kinderen leren veel van elkaar.
De tweede pedagoog zijn de volwassenen, zoals de ouders, leidsters en leerkrachten.
En de derde pedagoog is de omgeving: geluiden, geuren, kleuren.
Tot sluit leren de kinderen het meest van elkaar, omdat ieder kind verschillend is. Het ene kind houdt bijvoorbeeld van buiten spelen, het andere kind van knutselen. Als de kinderen zien welke interesses andere kinderen hebben, kunnen zij hierdoor beïnvloed worden en het ook leuk gaan vinden.

Hoe ziet Reggio Emilia er bij ons op de Parel uit?
Wat wij bij kindercentrum de Parel belangrijk vinden is dat uw kind geprikkeld wordt om te leren. Wij bieden geen kant en klaar knutselwerkjes aan, maar materialen waarmee zij zelf mogen verkennen en ontdekken. Door interessante, natuurlijke materialen aan te reiken, krijgt uw kind de kans om zelf voorkeuren te laten zien en die op zijn of haar manier te benutten. Elke dag voeren de groepen activiteiten uit die afgestemd zijn op de visie van Loris Malaguzzi. U zult zien dat de werkjes van de kinderen vol creativiteit zitten, op een manier waarop u dat van te voren misschien niet had verwacht. Er zullen niet altijd werkjes mee naar huis genomen kunnen worden. Soms zullen er ook activiteiten worden aangeboden, waarbij het gaat om het proces. Wij zullen hier foto’s van maken en dit uiteraard met jullie delen. Als team zijn wij daar om uw kind te begeleiden en te helpen om zelf zo veel mogelijk op zijn of haar eigen manier verder te komen.

Kaleidoscoop

Ieder kind is uniek. Van kleins af aan zijn kinderen actieve ondernemers: zij willen zelfstandig dingen ontdekken of leren beheersen. Daarom sluit dit VVE programma goed aan op Reggio Emilia en werken wij op de peutergroep en op de gecombineerde peuter-kleutergroep met het VVE programma Kaleidoscoop. Door te spelen onderzoeken kinderen de wereld. Zij oefenen in kijken, praten, luisteren, bewegen, samenwerken en problemen oplossen. Door de spelen leren kinderen dingen die zij later nodig zullen hebben als zij ‘groot’ zijn. Zij leren denken en doen.

Wat is Kaleidoscoop                                                                                                                                                                        Kaleidoscoop is een van de oudste VVE programma’s en wordt al jaren gebruikt op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en in groep 1 en 2 van de basisschool. Er wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling en de denkontwikkeling van het kind. Wat tevens heel belangrijk is, is het zelfstandig worden, leren samenwerken, problemen oplossen en de creatieve ontwikkeling. Kaleidoscoop ondersteunt en stimuleert het kind bij het spelen en leren. Ook zorgt het ervoor dat het kind zich optimaal ontwikkelt. Het programma richt zich op de wil van kinderen om te leren. Dit ‘actieve leren’ staat centraal in de visie van Kaleidoscoop op de ontwikkeling van jonge kinderen.

Hoe ziet Kaleidoscoop er bij ons op de Parel uit?
Op beide groepen wordt de groepsruimte ingericht in aantrekkelijke hoeken met uitdagende materialen. Wij hebben een bouwhoek, een huishoek en een wisselhoek, die steeds van thema veranderd. Dit is gericht op het maandelijkse thema. Ook hebben wij soms een poppenhoek, dat verschilt per maand. De hoeken zijn van elkaar gescheiden door lage kasten, zodat de kinderen de materialen zelf kunnen pakken en ook weer kunnen opruimen. Wij hebben een soort boeken hoek met een boekenkast waar de kinderen zelf bij kunnen. Hetzelfde geldt voor de spullen van de poppenhoek.

Wat hebben kinderen aan Kaleidoscoop?
• De kinderen worden zelfstandig
• Zij leren plannen maken en leren die uit te voeren
• Zij leren zich goed in taal uit te drukken
• Zij leren nadenken
• Zij leren omgaan met anderen
• Zij leren problemen oplossen
• Zij krijgen zelfvertrouwen en een positief beeld van zichzelf