Wij hebben voor de schoolgaande kinderen van Polygoon een dagarrangement. Dat houdt in dat we kinderen (4-12 jaar) het volgende kunnen bieden;

08:30 uur – 14:00 uur Onderwijs (OBS Polygoon)
14:00 uur – 18:30 uur BSO (De Parel)

Wij creëren een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving waar kinderen zich kunnen ontplooien en van alles kunnen ontdekken. Dit doen wij door zoveel mogelijk verschillende (thema gerichte) activiteiten aan te bieden. Hierin betrekken wij de kinderen zoveel mogelijk en ze mogen zelf kiezen welke activiteiten ze uit het aanbod willen doen. Denk hierbij aan knutselactiviteiten, sport en spel en dans en muziek. Natuurlijk is er ook ruimte voor vrij spel en gaan we regelmatig naar buiten toe.

Onze ruimtes in OBS Polygoon hebben een huiselijke sfeer met verschillende hoekjes waar de kinderen kunnen lezen, knutselen, spelen en eventueel huiswerk maken. We kunnen met de kinderen lekker naar buiten gaan of in de gymzaal bewegen.

herfstvakantie20151

Tijdens de zomervakantie maken we ook een uitstapje naar bijvoorbeeld een speeltuin of (pret)park.

Verder hebben we natuurlijk een eet moment waarbij we met zijn allen rustig aan tafel zitten, met de gelegenheid om te praten over wat de kinderen maar willen vertellen.

De buitenschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot 12 jaar en bestaat uit maximaal 20 kindjes met 1 vaste leidsters. Per 1 mei 2018 betrekken wij een tweede lokaal in OBS Polygoon, waar wij op de dinsdag en donderdag gebruik van zullen maken. Wij beschikken dan over een jonge BSO groep van 3-7 jaar en een BSO groep van 7-12 jaar.
In de jonge BSO groep mogen in de stamgroep maximaal 9 kinderen aanwezig zijn. In de BSO groep van 7-12 jaar mogen dit maximaal 10 kinderen zijn. Op de andere dagen worden de groepen samengevoegd en zitten er kinderen van 4-12 jaar in de stamgroep met twee leidsters.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voor meer informatie over OBS Polygoon kijk op www.polygoon.asg-almere.nl