Flexibele Opvang

Wij hebben samen met ouders gekeken naar de mogelijkheden van opvang uren voor ons kinderdagverblijf en onze BSO. Daarmee durven wij te zeggen dat we Flexibele opvang kunnen aanbieden en inspelen op de behoefte van de ouders. We hebben mogelijkheden