Wij hebben samen met ouders gekeken naar de mogelijkheden van opvang uren voor ons kinderdagverblijf en onze BSO. Daarmee durven wij te zeggen dat we Flexibele opvang kunnen aanbieden en inspelen op de behoefte van de ouders. We hebben mogelijkheden gecreëerd die aan zullen sluiten op de wensen van ouders.

Ouders/verzorgers kunnen bij Kindercentrum de Parel kiezen uit vier overeenkomsten voor de dagopvang.

Reguliere tijden 7.30 uur tot 18.30 uur
Blokuren ochtendblok/middagblok/schoolblok of een werkblok (zie tarieven voor meer informatie)
Flexibele opvang Minimaal 31,88 flexibel af te nemen
Peuterochtenden 8.45 uur tot 11.45 uur
En voor de buitenschoolse opvang is er een keuze uit;
Reguliere tijden tot 18.30 uur
Blokuren tot 17.30 uur
Flexibele opvang Minimaal 20,83 uur flexibel af te nemen

De ouderbijdrage is een maandelijks vast bedrag dat per maand d.m.v. automatische incasso vooruit betaald dient te worden.

Kindercentrum de Parel staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. U kunt daarom wellicht in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Voor een proefberekening kunt u terecht op de website van de Belastingdienst of u kunt op volgende link klikken: Proefberekening kinderopvangtoeslag

Tarieven Kinderdagopvang en BSO bij Kindercentrum de Parel

U kunt onze tarieven bekijken door op de volgende link te klikken:

Kinderdagverblijf tarieven; Tarieven Kinderdagopvang 2015

Buitenschoolseopvang tarieven;Tarieven BSO 2015

Flexibele Opvang