Om het kind zo goed mogelijk te begeleiden hebben we gekozen voor horizontale groepen;

  1. De Robijntjes is een groep met kinderen van 10 weken tot 2 en half  jaar, eventueel eerder als het kind er aan toe is
  2. De Kristalletjes is een groep met kinderen van 2 en half jaar tot 4 jaar.
  3. De Schatkist is een groep met kinderen van 4 tot 12 jaar