Een primeur start op 5 juni a.s.!!  

Er kan worden ingeschreven aantal plekken is beperkt…..

 

We starten een gecombineerde peuter-kleutergroep van OBS Polygoon en Kindercentrum de Parel

 

Op OBS Polygoon bieden we, in een samenwerkingsverband tussen OBS Polygoon en Kindercentrum de Parel, educatieve opvang voor kinderen vanaf 3 jaar. In een veilig en vertrouwde omgeving bereiden we peuters van 3-4 jaar voor op de basisschool. Daarmee leggen we een goede basis is voor het begin van de schoolcarrière.

Educatieve opvang
Wij kijken naar kinderen en hun ontwikkelingsbehoeften. Sommige kinderen zijn al op jonge leeftijd verder in hun ontwikkeling en hebben behoefte aan meer uitdaging. Andere kinderen hebben een ruime periode nodig om de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen.  En dan zijn er kinderen die met 3 jaar al echt toe zijn aan de basisschool.
Voor al deze kinderen bieden we de mogelijkheid aan om zich in de gecombineerde peuter-kleutergroep verder te ontwikkelen.

Gecombineerde groep
Twee ochtenden in de week gaan maximaal 8 peuters meedraaien met maximaal 8 kleuters van groep 1 van OBS Polygoon. Deze groep wordt begeleid door een leerkracht van OBS Polygoon en een pedagogisch medewerkster van Kindercentrum de Parel. Er is veel tijd en begeleiding om in kleinere groepen te werken met voldoende aandacht voor elk kind.  Zo kan elk kind op de juiste manier wordt uitgedaagd.
Uitgangspunten die wij meenemen in onze gecombineerde groep zijn;

  • Ontwikkeling van de eigen talenten
  • Positief zelfbeeld
  • Respect en waardering
  • Zelfredzaamheid

 Dagindeling

Wij volgen het dagritme van de kleuterklas. Daarom werken wij ook met dagritmekaarten om de plus peuters en kleuters een zo goed mogelijk beeld te geven van de dag.

  • 8.30 uur start opdracht
  • zelfstandig werken en kring activiteiten
  • bewegingsactiviteiten
  • eten en drink in de kring
  • spelactiviteiten op het gebied van taal en rekenen.
  • 11.30 uur einde programma

Openingstijden;

8.30-11.30 uur op de dinsdag en donderdag gedurende 40 weken per jaar. Naast deze twee ochtenden bieden wij ook nog de mogelijkheid om na 11.30 uur opvang af te nemen. Tevens is een uitbreiding naar 51 weken mogelijk, vraag naar alle mogelijkheden en informeer bij Pascalle Helling-Top.

 

Peutergroep

Wij starten met educatieve opvang voor peuters van 3-4 jaar.

Dit zijn plekken voor 2 ochtenden per week, gedurende 40 weken per jaar.

Als de kinderen 4 jaar worden, blijven ze in dezelfde groep met de kinderen en de leerkracht waarmee ze al een vertrouwensband hebben opgebouwd. De overdacht van de kinderen die 4 worden is optimaal. De kleuterjuf kent de kinderen dan al goed.

 

Kinderopvangtoeslag

Kindercentrum de Parel is een erkend kinderdagverblijf dat opgenomen is in het Landelijk Register Kinderopvang(LKR). Als u werkt of een opleiding volgt, komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Als u een toeslagpartner heeft, moet u allebei werken of een opleiding volgen om in aanmerking te komen. Er is ook nog een aantal andere situaties waarin u mogelijk recht heeft op kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie kunt u kijken op www.toeslagen.nl onder kopje kinderopvangtoeslag.

 

Meer informatie

Voor meer informatie of inschrijving voor de peutergroep kunt u contact opnemen met Kindercentrum de Parel,  Pascalle Helling-Top via 036 203 03 60 of mailen naar info@kindercentrumdeparel.nl

 

 

IMG-20151012-WA0007 IMG-20151012-WA0001 IMG-20151012-WA0014

Voor meer informatie over OBS Polygoon kijk op www.polygoon.asg-almere.nl