Wij hebben net voor de zomer vakantie een GGD inspectie op zowel onze BSO als op ons kinderdagverblijf gehad. Voor beide hebben wij zeer mooie inspectie rapporten mogen ontvangen.

Er komt jaarlijks een GGD inspecteur onaangekondigd langs die op verschillende aspecten controleert of wij aan de gestelde eisen voldoen. Deze eisen zijn opgenomen in de wet kinderopvang. De onderdelen zijn; pedagogisch klimaat, Veiligheid en Gezondheid, en Personeel en de groepen.  Door middel van observeren van personeel en de interacties met de kinderen, interviews met directie en pedagogisch  medewerksters en het inzien van onze protocollen, VOG’s , diploma’s  en het pedagogisch beleid wordt er een inspectie rapport opgesteld.

Wij zijn trots als Team, dat ons werk om de zorg voor de kinderen goed aan te bieden, met dit rapport wordt bevestigd. En we aan alle gestelde eisen voldoen!

 

Inspectie rapport BSO

Inspectie rapport Kinderdagverblijf

Wederom goede inspectie rapporten

Plaats een reactie