Wij zijn in de zomervakantie gecontroleerd door de GGD inspecteur. De GGD inspecteur komt jaarlijks onaangekondigd langs als controlerend orgaan voor de wet Kinderopvang. Zij controleren of wij voldoen aan alle gestelde eisen op veiligheid, hygiëne, of we alle protocollen hebben en uitdragen en of we handelen conform onze visie, ons pedagogisch beleid. Ze checken ook of alle pedagogisch medewerksters en stagiaires over de juiste papieren, diploma’s en Verklaring Omtrent Goed gedrag beschikken. Ze observeren de pedagogisch medewerksters op hun handelen in de praktijk en ondervragen hun omtrent alle benodigde kennis, protocollen etc.

We willen graag delen dat we zeer goede rapporten hebben gekregen voor ons Kinderdagverblijf en  voor onze BSO! Voor ons team van de Parel staat kwaliteit zeer hoog in ons vaandel. En al onze inspanningen worden dan benadrukt in het mooie rapport! Daar zijn we trots op als team!

Bekijk via de volgende links de rapporten;

Inspectierapport Kinderdagverblijf; Definitief rapport KDV 12.07.17 ih

en inspectierapport BSO Definitief rapport BSO 06.09.17

Super mooie GGD rapporten

Plaats een reactie